ติดต่อเรา


บริษัท เอ เอ็น ซี โบรกเกอร์เรจ จำกัด
โทรศัพท์
02-881-1888
โทรสาร
02-881-1889
Email
Website

ที่อยู่

ที่อยู่
126/5 ถนนสิรินธร
แขวงบางพลัด เขตบางพลัด
กรุงเทพฯ 10700
เวลาทำการ
จ-ศ 8.30 - 17.30 น.
ส 9.00 - 15.00 น.
พัก
12.00 - 13.00น.

แผนที่

ข้อมูล

ทะเบียนพาณิชย์เลขที่
0105550030194
ทุนจดทะเบียน
16,000,000 บาท
ใบอนุญาตเลขที่
ว00039/2551
จำนวนพนักงาน
40 คน

รางวัลและความสำเร็จ

2007
บริษัท อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ที่ 1 ยอดขายสูงสุด และจำนวนรายสูงสุด
2011
บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)
Best Performance Broker
2012
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ยอดขายดีเด่น
2013
บริษัท อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
อันดับ 1 ตัวแทนคุณภาพ
2014
บริษัท แอลเอ็มจีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
VIP Broker

ธนาคาร

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
0105550030194
ออมทรัพย์ สาขาราชวัตร
146-4-09655-9

ออมทรัพย์ สาขาราชวัตร
473-0-09315-1

ออมทรัพย์ สาขาราชวัตร
722-2-32941-2

ออมทรัพย์ สาขาราชวัตร
130-2-22890-2


พนักงาน

เวลาทำการ
จ-ศ 8.30 - 17.30 น.
ส 9.00 - 15.00 น.
พัก
12.00 - 13.00น.
นัฐชานันท์ (เก้า)
หัวหน้าทีมการตลาด ทีม A-1

นราศักดิ์ (ซากี้)
เจ้าหน้าที่การตลาด ทีม A-2

อารีรัตน์ (ต่าย)
เจ้าหน้าที่การตลาด ทีม A-3

จิราภรณ์ (กิ๊ฟ)
เจ้าหน้าที่การตลาด ทีม A-4

ทัตชญา (บี)
เจ้าหน้าที่การตลาด ทีม A-5

เกียรติคุณ (เกมส์)
เจ้าหน้าที่การตลาด ทีม A-6

ลภัสรดา (เจี๊ยบ)
เจ้าหน้าที่การตลาด ทีม A-7

ณิศศา (ซัน)
เจ้าหน้าที่การตลาด ทีม A-8

บุศรินทร์ (ขม)
หัวหน้าทีมการตลาด ทีม B-1

นพพล (เบิร์ด)
หัวหน้าทีมการตลาด ทีม B-2

กนิษฐา (บุ๋มบิ๋ม)
เจ้าหน้าที่การตลาด ทีม B-3

นุชรี (กิ๊ก)
เจ้าหน้าที่การตลาด ทีม B-4

อริญา (ปิ๊ง)
เจ้าหน้าที่การตลาด ทีม B-5

เอกพงษ์ (โอ๋)
เจ้าหน้าที่การตลาด ทีม B-6

ประภาทิพย์ (ฝ้าย)
เจ้าหน้าที่การตลาด ทีม B-7

ธารพงษ์ (พงษ์)
หัวหน้าทีมลูกค้ารายพิเศษ -1

สิญาพัฒน์(นิด)
เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้ารายพิเศษ -2

อมรรัตน์(ใบหม่อน)
เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้ารายพิเศษ -3

มนัสพันธน์ (บอล)
เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้ารายพิเศษ -4

ธนพร (กอล์ฟ)
เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้ารายพิเศษ -5

รุ่งกมล (มล)
เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้ารายพิเศษ -6

รุจิกา (น้ำฝน)
เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้ารายพิเศษ -7

ปทิตตา (เอ๋)
เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้ารายพิเศษ -8

สราลี (กิ๊ก)
เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้ารายพิเศษ -9

รุ่งนภา(น้ำ)
เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้ารายพิเศษ -10

ภัทรา (แนน)
เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้ารายพิเศษ -11

อารยา (ฝ้าย)
เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้ารายพิเศษ -12

เจตน์นิพัทธ์ (เอ็ม)
เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้ารายพิเศษ -13

อัจฉรา (อัจ)
หัวหน้าฝ่ายการเงิน -1

ศดานันท์ (เฟิร์น)
หัวหน้าฝ่ายการเงิน -2

เสาณีย์ (กานต์)
เจ้าหน้าที่การเงิน

ศิริประภา(กาว)
เจ้าหน้าที่การเงิน

ศุภกิจ (เบล)
กรรมการผู้จัดการ